Silcon Holding - services

Systemy kompensacji mocy biernej

Urządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym poza energią czynną mogą
pobierać również energię bierną. Energia ta potrzebna jest do wytworzenia pola
magnetycznego (energia bierna indukcyjna) w silnikach, dławikach, transformatorach
lub pola elektrycznego w kondensatorach i innych pojemnościach, np. kabli.
Energię bierną mogą pobierać również odbiorniki nieliniowe, np. świetlówki kompaktowe,
których prąd przesunięty jest w czasie względem napięcia zasilającego lub nie jest
sinusoidą. Z fizykalnego punktu widzenia energia bierna nie jest zamieniana na pracę,
jest ona jednak często niezbędna do jej wykonania i urządzenia muszą ją pobierać


Dzięki właściwie dobranym urządzeniom do kompensacji mocy biernej można
uzyskać nie tylko pożądane skutki w zakresie likwidacji opłat za energię bierną
pobraną i oddaną, ale również inne efekty ekonomiczne oraz poprawę parametrów
jakościowych energii elektrycznej. Jednocześnie należy pamiętać, że zainstalowanie
niewłaściwych kompensatorów, bez wcześniejszej analizy zjawisk rezonansowych,
czy z zastosowaniem niewłaściwego wyposażenia może być przyczyną wielu
groźnych zjawisk. Konsekwencją mogą być bardzo poważne awarie aparatów i
urządzeń układu zasilająco-rozdzielczego oraz urządzeń kompensacyjnych.


Nasza firma projektuje, wdraża i nadzoruje systemy kompensacji mocy biernej.
Naszymi klientami są sieci handlowe (np. Tesco, Carrefour) jak i duże zakłady
produkcyjne i obiekty (Teatr Muzyczny Gdynia).