Silcon Holding - services

Termowizja

Power Supplier Sp. z o.o. posiada najnowocześniejsze kamery termowizyjne Flir.
Wykonujemy szeroki zakres usług badań termowizyjnych.
Pomiary termowizyjne można klasyfikować w grupie badań diagnostycznych maszyn,
instalacji i systemów elektrycznych. Dzięki nim można uniknąć wielu kosztownych
awarii oraz postojów.

Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości w przemyśle i systemach
energetycznych. Pomiary wartości temperatury decydują o przebiegu procesów
technologicznych, służą kontroli parametrów różnego rodzaju mediów oraz  kontroli
stanu pracy urządzeń i systemów energetycznych. Znajomość rozkładów temperatury
oraz analiza występujących zjawisk cieplnych w maszynach i systemach elektrycznych
odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia ich eksploatacji. Zmiany temperatury,
zarówno jej wzrost, jak i jej obniżenie są najczęściej pierwszym sygnałem o nienormalnej
pracy i możliwości wystąpienia awarii.

Diagnostyka termowizyjna: pozwala wykryć w sposób bezinwazyjny wszystkie anomalie
temperaturowe, przeciążenia, które w przyszłości mogą być przyczyną pożaru i innych,
bardzo kosztownych zdarzeń. Główną zaletą takich badań jest możliwość dokonywania
ich podczas normalnej pracy urządzeń bez potrzeby zakłócenia procesu technologicznego.

Za pomocą kamery termowizyjnej możemy wykonać badania:

 • stacji rozdzielczych wysokiego i niskiego napięcia,
 • maszyn elektrycznych,
 • szafek sterowniczych,
 • linii przesyłu,
 • agregatów i urządzeń wspomagających ich pracę,
 • baterii akumulatorów,
 • systemów UPS.

Termowizja w energetyce wykorzystujemy między innymi do:

 • diagnostyki przedremontowej i powykonawczej urządzeń energetycznych,
 • lokalizacji wad termicznych rurociągów, sieci, kotłów, kanałów, kadzi,
 • lokalizacji przebiegu rur z ciepłą wodą,
 • lokalizacji niedrożności rur w podgrzewaczach pary, parownikach,
 • kontroli pracy kotłów i turbozespołów,
 • oceny stanu przekładni mechanicznych, reduktorów i sprzęgieł ciernych,
 • oceny stanu maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych,
 • oceny stanu technicznego kominów, pęknięć, ubytków i uszkodzeń,
 • wykrywania uszkodzeń wymienników ciepła,
 • oceny stanu technicznego elektrofiltrów i przewodów spalinowych,
 • badania stacji rozdzielczych wysokiego i niskiego napięcia,
 • badania temperatury hałd

Okresowe badania termowizyjne w energetyce polecane są z uwagi na to, że z czasem
elementy ulegają zużyciu. Może to prowadzić do zwiększenia ich rezystancji prowadzącej
do wzrostu temperatury i w związku z tym do osiągnięcia wartości maksymalnych, a to z
kolei grozi poważnymi awariami.
Regularny pomiar termowizyjny pozwala Państwu zmniejszyć ryzyko awarii przez co
ograniczymy koszt  ewentualnego zastoju oraz naprawy.